Kursplan

Denna kurs är avsedd för studenter, forskare, forskare, chefer och alla som ansvarar för skriftlig teknisk kommunikation.

Kursen kommer att bestå av 40% föreläsning och 60% praktiska övningar med hjälp av LaTex-systemet. Studenter uppmuntras att ta med sina egna dokument för att konvertera från Word till LaTex för att bli bekanta. Kursens innehåll kommer att innehålla:

Skapa ett dokument Förbereda för att skriva Avstånd, teckensnitt och storlek Specialtecken Sammanställning och felhantering Matematiska ekvationer och inline-referenser Använda paket Struktur, listor och avsnitt Färger, teckensnitt och högdagrar Etiketter och korsreferenser Figurer och tabeller Innehållsförteckningar och bilagor Stora dokument och rapporter Bibliografier och citat Visa och skriva ut dokument

Krav

Det finns inga specifika krav som krävs för att gå denna kurs. Studenten bör ta med sig en internetaktiverad bärbar dator med webbläsare och administrativa rättigheter att installera nödvändig LaTex-relaterad programvara om de inte redan har gjort det. Den huvudsakliga programvaran som krävs är MikTex (LaTex-kompilatorn), TexMaker (en användbar LaTex-redigerare) och JabRef (för bibliografireferenser).

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier