Kursplan

Introduktion

Översikt över ECharts, dess användningsområden och funktioner

Installera och ställa in ECharts

Rita ditt första enkla diagram med ECharts

  • Konfigurera din värd-DOM Element
  • Initiera en ECharts instans
  • Skapa ett enkelt stapeldiagram

Skapa en anpassad version av ECharts

Anpassa dina diagramstilar: Rita ett näktergalrospajdiagram, ställa in temat, styla bakgrunden och texten och lägga till skuggor

Utforska de olika axeltyperna i ECharts

Arbeta med olika diagramtyper i ECharts

Anpassa dina listor: Spela runt med tillgängliga diagramalternativ i ECharts

Laddar och uppdaterar data asynkront i ECharts

Implementering av enkel laddning Animation och effekter i ECharts

Implementera dynamisk datauppdatering i ECharts

Arbeta med datamängdskomponenten i ECharts

Lägga till olika interaktionskomponenter till dina diagram i ECharts

Implementera mobila responsiva diagram med ECharts

Visuell kartläggning av data i ECharts Använda Visual Map-komponenten

Arbeta med händelser och åtgärder i ECharts

Implementera grundläggande dragfunktioner till dina diagram i ECharts

Arbeta med Custom Series i ECharts

Använda Rich Text i ECharts

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Programming erfarenhet av JavaScript
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier