Kursplan

Introduktion

Översikt över MarkLogic Data Hub Funktioner och arkitektur

Komma igång med MarkLogic Data Hub

Importera, migrera och konvertera befintliga artefakter

Utforska MarkLogic Data Hub begrepp

Ställa in användare, roller och privilegier

Implementera säkerhetskonfiguration med QuickStart och ml-gradle

Arbeta med dataintag och flödespipelines

Arbeta med steg, kartläggning och moduler

Konfigurera projektsteg och flöden

Förstå viktiga semantiska datamodelleringskoncept

Få åtkomst till data med hjälp av JavaScript API:er och SPARQL

Hantera data på DHS med Hub Central

Hantera lokal data, projekt, flöden och steg

Betjänar data från MarkLogic med REST och ODBC

Spåra datahistoriken och datahärkomstens ursprung

Replikera befintligt dataflöde med en ny datakälla

Använda Smart Mastering med MarkLogic Data Hub

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av databashanteringssystem
  • Bekantskap med JavaScript, C, C++ eller något annat programmeringsspråk

Publik

  • Systemadministratörer
  • Database administratörer
  • Dataarkitekter
  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier