Kursplan

Introduktion

Filosofin DevOps och principerna för kontinuerlig integration (CI).

Översikt över OKD-funktioner och arkitektur

Livscykeln för en containeriserad applikation

Navigera i OKD Web Console och CLI

Att sätta upp utvecklingsmiljön

Definiera en CI/CD-byggstrategi

Utveckla en applikation

Packa en applikation på Kubernetes

Köra en applikation i ett OKD-kluster

Övervaka statusen för en applikation

Felsökning av applikationen

Uppdatering av en applikation i produktion

Hantera containerbilder

Anpassa OKD med Custom Resource Definitions (CRD)

Distribuera avancerade Kubernetes behållare

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för containrar och orkestrering
  • Erfarenhet av mjukvaruutveckling

Publik

  • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier