Kursplan

Introduktion

OpenShift och Jenkins Översikt

 • Vad är OpenShift? Vad är Jenkins?
 • OpenShift funktioner. Jenkins funktioner.

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera OpenShift
 • Installera och konfigurera Jenkins

Jenkins Snabbstart

 • Konfigurera IP-adresser och IP-tabeller
 • Skapar Jenkins jobb
 • Att bygga ett Jenkins och Git-projekt

Jenkins CI-rörledningar

 • Bygger CI-pipelines

OpenShift CLI

 • Arbeta med OC-verktyg

OpenShift och GitHub Källkontroll

 • Implementera routing
 • Autoscaling pods
 • Distribuerar bilder

Distribuera applikationen

 • Distribuera projekt och applikationer på OpenShift

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för DevOps

Publik

 • DevOps Ingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

14 timmar

Relaterade Kategorier