Kursplan

Introduktion

Vad är DevOps?

Versionskontroll

Automation Scripting

Kontinuerlig kodkvalitet

Introduktion till kontinuerlig integration och Jenkins

Installera och köra Jenkins

Ett Jenkins jobb

Säkra Jenkins

Jenkins Plugin

Distribuerade byggnader med Jenkins

Bästa metoder för Jenkins

Introduktion till Apache Maven

Installera och köra Apache Maven

En webbapplikation i Maven

Vanligt använda plugins

Bygger med flera moduler

Skriva plugins (Maven)

Skapa arketyper

Förvar Management

Släpp Management

Avslutande kommentarer

Krav

  • Kunskap om mjukvaruutvecklingsprocessen
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

14 timmar

Relaterade Kategorier