Kursplan

Introduktion

Översikt över relä och GraphQL

Förbereda utvecklingsmiljön

Förbereda en provapplikation

Att skriva en datafråga

Samlokalisering av frågor

Deklarera datakrav

Muterande data

Routing

Autentisera användare

Uppdatera data i realtid

Implementera paginering

Testa applikationen

Felsökning av applikationen

Distribuera applikationen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av att utveckla applikationer med Javascript, HTML och CSS
  • En allmän förståelse för React applikationsutveckling
  • En förståelse för databasbegrepp
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier