Kursplan

Gemensam struktur

 • Mallar
 • Profiler

Klassificering

 • Klassificerare
 • Mallar för klassificerare

Strukturerade klassificerare

 • Associationer
 • Collaborations
 • Komponenter
 • Distributioner
 • Artefakter

Vanligt beteende

 • Beteenden - Återinträde
 • FunktionBeteende
 • Evenemang - Evenemangspool

Tillståndsmaskiner

 • Beteende StateMachines
 • Omdefiniering av StateMachine
 • Protokoll StateMachines

Activities

 • Activities
 • Kontrollnoder
 • Objekt noder
 • Körbara noder
 • Undantag
 • Aktivitetsgrupper

Åtgärder

 • Åtgärder för anrop
 • Objektåtgärder - ValueSpecificationActions
 • AcceptEventActions (på engelska)
 • Strukturerade åtgärder – RaiseExceptionActions

Interaktioner

 • Interaktioner
 • Lifelines
 • Meddelanden
 • Händelser
 • Fragment
 • Användning av interaktion
 • Översikt över interaktionsdiagram

MOF och metamodellering

 • Arkitektonisk anpassning
 • Modeller och vad de modellerar
 • Semantiken för språk, modeller och metamodeller
 • Den multilaterala havsposten

fUML

 • Omfattning
 • Termer och definitioner
 • Översikter över abstrakt syntax och exekveringsmodell
 • Beteendemässig semantik

Alf

 • Omfattning
 • Semantisk överensstämmelse
 • Integrering med UML modeller
 • Lexikalisk struktur

Krav

Good kunskap om något objektorienterat språk, goda kunskaper i UML. Se OCUP2 UML 2.5 Certification - Intermediate Exam Preparation Course.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier