Kursplan

Introduktion

  • Varför ett API-hanteringssystem?

WSO2-plattformsöversikt

WSO2 API Manager funktioner och design

Konfigurera WSO2 API Manager

Skapa, publicera och hantera API:er

Prenumerera på och konsumera API:er

API Access Kontroll och auktorisering

Analyserar körtid Statistics

Utökar WSO2 API Manager

Hantera API Gateway

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Grundläggande förståelse för XML
  • Grundläggande förståelse för webbtjänster (SOAP, REST, etc.)

Publik

  • Företagsarkitekter
  • Webbstrateger
  • Business och systemanalytiker
  • Tekniska chefer
  • API-utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Managing APIs with Red Hat 3Scale

14 timmar

Managing APIs with MuleSoft Anypoint Platform

14 timmar

MuleSoft Anypoint Platform Fundamentals

14 timmar

Developing Microservices on Google Cloud Apigee

21 timmar

Developing APIs using Google Cloud Apigee X

14 timmar

SwaggerHub for Developers

14 timmar

Swagger and the OpenAPI Specification

14 timmar

Kong API Gateway

14 timmar

Envoy Proxy

14 timmar

Creating a Service Mesh with Istio and Kubernetes

14 timmar

Building Microservices with Lumen PHP Framework

14 timmar

Traefik

7 timmar

Introduction to Apache Log4j

14 timmar

Apache Dubbo for Administrators and Developers

14 timmar

Axon Framework

21 timmar

Relaterade Kategorier