Identity management kurser och utbildning

Identity management kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktörsledda live Identity Management-utbildningar (ID Management eller IdM) visar genom interaktiva praktiska övningar grunderna och avancerade ämnen i IdM. Identity Management-utbildning är tillgänglig som "online live-träning" eller "live-träning på plats". Liveträning online (alias "fjärrlivsutbildning") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt i kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. Identity Management är också känt som Identity and Access Management (IAM). NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Identity management Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
14 timmar
Identity and access management (IAM) is the process of ensuring that the right people and things have the right access to the right resources at the right time and for the right reasons. IAM involves authentication, authorization, and accountability of users, devices, applications, and data. IAM can help organizations improve their security, compliance, efficiency, and user experience. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at beginner-level to intermediate-level IT professionals and security analysts who wish to use IAM to manage and secure their digital identities and resources. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use IAM concepts and terminology to describe and analyze different identity and access scenarios and challenges.
 • Use IAM tools and technologies to implement and manage identity and access solutions for various platforms and environments.
 • Use IAM standards and protocols to integrate and interoperate different identity and access systems and services.
 • Use IAM best practices and frameworks to design and evaluate identity and access policies and processes.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timmar
If your organization have Linux systems which numbers rapidly increase you probably face the problem with managing user accounts. Every user has to have an account on multiple servers, where you have to prepare that account manually. With this course you will learn how to setup one point where you can store all of your accounts, and thanks to this you will simplify and increase productivity of management processes.
21 timmar
Det här är en 3-dagars praktisk träningskurs som täcker LDAP och Open LDAP från grunden.
14 timmar
OpenDJ är en LDAPv3 compliant directory service som används för identitet lagring och hantering. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till systemadministratörer som vill använda OpenDJ för att hantera sina organisations användarcertifikat i en produktionsmiljö. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Installera och konfigurera OpenDJ. Håll en OpenDJ server, inklusive övervakning, problemlösning och optimering för prestanda. Skapa och hantera flera OpenDJ databaser. Backup och migrera en OpenDJ server.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
FreeIPA är en öppen källkod identitetsstyrningssystem för Linux/UNIX. Det kan betraktas som Linux version av Windows' Active Directory. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till systemadministratörer som vill använda FreeIPA för att centralisera autentisering, auktorisering och kontoinformation för sina organisations användare, grupper och maskiner. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Installera och konfigurera FreeIPA. Hantera Linux användare och kunder från en enda central plats. Använd FreeIPA's CLI, Web UI och RPC gränssnitt för att ställa in och hantera tillstånd. Enhetlig Sign On autentisering möjliggörs i alla system, tjänster och applikationer. Integrera FreeIPA med Windows Active Directory. Backup, replikera och migrera en FreeIPA server.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
Active Directory (AD) är en katalogtjänst för Windows-domännätverk. Active Directory används för att organisera en organisations användare och datorer. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till systemadministratörer som vill använda Microsoft Active Directory för att hantera och säkerställa dataåtkomst. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Ställ in och konfigurera Active Directory. Skapa en domän och definiera åtkomsträttigheter för användare och enheter. Hantera användare och maskiner genom grupppolicyer. Kontrollera åtkomst till filserver. Skapa en certifikattjänst och hantera certifikat. Genomföra och hantera tjänster som kryptering, certifikat och autentisering.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
389 Directory Server (tidigare Fedora Directory Server) är en öppen källkod Linux-baserad LDAP server för att lagra identitet, grupper och organisationsdata. Den är också känd som 389 DS, 389 DS och 389 DS. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller online) riktar sig till sysadminer som vill använda 389 Directory Server för att konfigurera och hantera LDAP-baserad autentisering och auktorisering. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Installera och konfigurera 389 Directory Server. Förstå egenskaperna och arkitekturen av 389 Directory Server. Lär dig hur du konfigurerar katalogservern med hjälp av webkonsolen och CLI. Installera och övervaka replikation för hög tillgänglighet och belastningsbalans. Hantera LDAP autentisering med SSSD för snabbare prestanda. Integrera 389 Directory Server med Microsoft Active Directory.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
7 timmar
CAS, eller Central Authentication Service, är ett open-source, enskilt-sign-on-protokoll för företag på webben. CAS ger användare tillgång till flera applikationer med en enda inloggning och gör att webbapplikationer kan autentisera användare utan att ge dem tillgång till användarlösenord. CAS har en Java serverkomponent och olika klientbibliotek skrivna i PHP , PL/ SQL , Java och mer. I den här kursen diskuterar vi CAS: s arkitektur och funktioner och övar installation och konfigurering av en CAS-server. I slutet av kursen kommer deltagarna att ha förståelse för CAS: s implementering av SSO (Single-Sign-On Authentication) samt nödvändig praxis för att distribuera och hantera sin egen autentiseringsserver. Publik
 • Systemadministratörer
Kursformat
 • Delföreläsning, delvis diskussion, tung praktisk övning
14 timmar
Okta är en plattform för åtkomsthantering för hantering och säkring av programresurser från moln till mark. Med Okta kan användare integrera identitetskontroll i program, webbtjänster och enheter. Denna instruktörsledda, liveutbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till systemadministratörer som vill använda Okta för identitets- och åtkomsthantering. I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
 • Konfigurera, integrera och hantera Okta.
 • Integrera Okta i ett befintligt program.
 • Implementera säkerhet med multifaktorautentisering.
Kursens format
 • Interaktiv föreläsning och diskussion.
 • Massor av övningar och övning.
 • Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Indy är ett Hyperledger projekt för att skapa decentraliserade identitets system. Den innehåller verktyg, bibliotek och återanvändbara komponenter för att skapa digitala identiteter rotade i block kedjor eller andra distribuerade Ledgers. i denna instruktörsledda, levande utbildning, kommer deltagarna lära sig att skapa en Indy-baserade decentraliserade identitets system. i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
 • skapa och hantera decentraliserade, själv suveräna identiteter med hjälp av distribuerade redovisningar.
 • Aktivera interoperabilitet mellan digitala identiteter över domäner, program och Silos.
 • förstå viktiga begrepp som användarstyrt utbyte, återkallande, decentraliserade identifierare (DIDs), off-Ledger agenter, data minimering, etc.
 • Använd Indy för att göra det möjligt för identitets ägare att självständigt kontrol lera sina person uppgifter och relationer.
format för kursen
 • del föreläsning, del diskussion, övningar och tung praktisk praxis
14 timmar
OpenAM är en öppen källkod identitet och åtkomsthantering serverplattform som har federation och en enda sign-on (SSO) tjänster. Det tillhandahåller också APIs (Java, C och RESTful) som gör det möjligt för utvecklare att komma åt och integrera autentisering, auktorisering och identitetstjänster i webbapplikationer. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till systemadministratörer och utvecklare som vill använda OpenAM för att hantera identitets- och åtkomstkontroller för webbapplikationer. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Ställ in den nödvändiga servermiljön för att börja konfigurera autentisering och åtkomstkontroll med hjälp av OpenAM. Implementera single sign-on (SSO), multi-factor authentication (MFA), och användar självservice funktioner för webbapplikationer. Använd federationstjänster (OAuth 2.0, OpenID, SAML v2.0, etc.) Att utvidga identitetshantering på ett säkert sätt över olika system eller applikationer. Access och hantera autentisering, auktorisering och identitetstjänster via REST APIs.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.

Last Updated:

Helg Identity management kurs, kvällIdentity management utbildning, Identity management bootcamp, Identity management instruktörledd, Helg Identity management utbildning, Kväll Identity management kurs, Identity management coaching, Identity management instruktör, Identity management tränare, Identity management kurs, Identity management klasser, Identity management on-site, Identity management privata kurser, Identity management en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions