Kursplan

Introduktion till avsiktsbaserad Networking

 • Principer för IBN
 • Översikt över Cisco DNA

Cisco DNA-arkitektur

 • Komponenter och funktioner
 • Integration med befintliga nätverk

Automatisera nätverket

 • Cisco DNA-center för nätverkshantering
 • Konfiguration och etablering

Analys och försäkran

 • Analys av nätverksdata
 • Försäkran i Cisco DNA

Säkerhet i ett avsiktsbaserat nätverk

 • Bädda in säkerhetsfunktioner
 • Cisco Säkerhetslösningar

Designa ett avsiktsbaserat nätverk

 • Planerings- och designöverväganden
 • Användningsfall och metodtips

Migrera till ett avsiktsbaserat nätverk

 • Strategier för omställning
 • Hantera förändringar i nätverksverksamheten

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande förståelse för nätverksprotokoll
 • Kännedom om Cisco IOS eller IOS XE och Cisco Digital Network Architecture (DNA)
 • Kunskap om nätverksdesign, inklusive LAN- och WAN-arkitekturer

Publik

 • Nätverksarkitekter och konstruktörer
 • Nätverksadministratörer och operatörer
 • Säkerhetspersonal
  21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Cisco CCNA Syllabus in 5 Days

  35 timmar

Cisco ASA/Pix Operation

  28 timmar

SIP protocol in VoIP

  21 timmar

Relaterade Kategorier