Kursplan

Introduktion till Cisco ISE

 • Förstå nätverkskontroll Access (NAC)
 • Översikt över Cisco ISE
 • Roll för Cisco ISE i nätverkssäkerhet

Cisco ISE-implementering

 • Driftsättningslägen
 • Krav på hårdvara och mjukvara
 • Initial konfiguration och inställning
 • Integration med nätverksenheter

Autentisering med Cisco ISE

 • Autentiseringsmetoder och protokoll
 • Konfigurerar 802.1X-autentisering
 • MAC-autentiseringsbypass (MAB)
 • Webbeautentisering
 • EAP-TLS och certifikatbaserad autentisering

Auktorisering och Access Kontroll

 • Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC)
 • Policyer och policyuppsättningar
 • Verkställighetsprofiler
 • Auktorisationsregler och villkor
 • Access kontrolllistor (ACL)

Nätverksprofilering

 • Enhetsprofilering och attribut
 • Skapa profileringspolicyer
 • Dynamisk VLAN-tilldelning
 • Profilering av rapporter och instrumentpaneler

Endpoint Compliance och Posture Assessment

 • Konfigurera hållningspolicyer
 • Saneringsåtgärder
 • Efterlevnadsmoduler
 • Övervakning av efterlevnad

Använder gäst Access med Cisco ISE

 • Gästtjänster och portaler
 • Policyer för gäståtkomst
 • Anpassa gästportaler
 • Självbetjäning gästhantering

Hög tillgänglighet och redundans

 • ISE-driftsättningslägen för hög tillgänglighet
 • Failover och lastbalansering
 • Säkerhetskopiering och återställning

Övervakning och rapportering

 • Loggning och händelsevisare
 • Realtidsövervakning
 • Rapportering och anpassad rapportgenerering
 • Varningar och aviseringar

Felsökning Cisco ISE

 • Felsökningsverktyg och tekniker
 • Vanliga frågor och lösningar
 • Felsökning och loggning

Bästa praxis och säkerhetsöverväganden

 • Säkerhetshärdning av Cisco ISE
 • Överensstämmelse och regulatoriska överväganden
 • Scalaförmåga och prestandaoptimering

Integration med andra Cisco säkerhetslösningar

 • Integration med Cisco ASA
 • Integration med Cisco AnyConnect VPN
 • Integration med Cisco Stealthwatch

Cisco ISE-uppgraderingar och underhåll

 • Programvaruuppgraderingar
 • Patchhantering
 • Bästa praxis för löpande underhåll

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande förståelse för nätverkskoncept och säkerhetsprinciper

Publik

  Nätverksadministratörer IT-säkerhetsproffs
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Cisco CCNA Syllabus in 5 Days

35 timmar

Cisco ASA/Pix Operation

28 timmar

SIP protocol in VoIP

21 timmar

Relaterade Kategorier