Kursplan

Introduktion till Cisco ISE

 • Översikt över ISE-funktioner
 • Förstå ISE-arkitekturen

Grundläggande ISE-nätverkskontroll Access

 • Inledande installation och konfiguration
 • Principuppsättningar och villkor

Avancerad nätverkskontroll Access

 • Profilering och hållning
 • BYOD-konfiguration och -hantering

Webbautentisering och gästtjänster

 • Konfigurera gäståtkomst
 • Hantera gästvillkor

Implementera TACACS+ med Cisco ISE

 • Administration av enheter
 • Rollbaserad åtkomstkontroll

Övervakning och felsökning

 • Använda ISE-instrumentpanelen
 • Felsökningsverktyg och tekniker

ISE-integrering med externa system

 • Active Directory-integrering
 • RADIUS- och PKI-tjänster

Policy och efterlevnad

 • Tillämpning av efterlevnad
 • Åtkomst till säkerhetsgrupper och TrustSec

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Förståelse för nätverkets grunder och grundläggande kunskaper om IP-adressering
 • Kunskaper om Cisco IOS-nätverk och begrepp
 • Förståelse för begreppen bakom nätverkssäkerhetsprinciper

Publik

 • Nätverkssäkerhetsingenjörer
 • ISE-administratörer
 • Nätverksarkitekter
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Cisco CCNA Syllabus in 5 Days

35 timmar

Cisco ASA/Pix Operation

28 timmar

SIP protocol in VoIP

21 timmar

Relaterade Kategorier