Kursplan

Introduktion

Översikt över CTO-rollen

Teknikens roll inom ramen för Business

Arbeta med Business chefer

Bygga och leda ett starkt tekniskt team

  • Anställa, vägleda, växa och sparka

Stärkande team Communications

Att bidra till en fantastisk företagskultur

Skapa en produktstrategi

  • Implementera agila metoder

Utveckla en produktfärdplan

Mäta prestanda genom dataanalys

Att välja plattform och teknik

  • Ramar, språk och verktyg

Hantera cykeln DevOps

  • Bygga, distribuera, testa och släppa

Stödja sälj- och Marketing-teamet

Förmildrande katastrofer

  • Att hantera kriser

Säkra system och data

Forecasting Tillväxt och framtida resursbehov

Finansiering av nya initiativ

Framtid Outlook och trender för CTO:er

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Medel till hög nivå i teknisk och ledningsförmåga.

Publik

  • Nuvarande CTO:er
  • Potentiella CTO:er
  • Tekniska direktörer
  • Tekniska chefer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Strategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership

35 timmar

Relaterade Kategorier