Kursplan

Introduktion till .NET MAUI och Cross-Platform Development

Ställa in utvecklingsmiljön

Skapa en grundläggande .NET MAUI-applikation

Förstå MVVM-mönstret (Model-View-ViewModel).

Arbeta med layouter och kontroller i .NET MAUI

Hantera användarinmatning och händelser

Databindning och arbete med datamodeller

Navigering och sida Management

Använda enhetsspecifika funktioner och API:er

Testa och felsöka .Net Maui-applikationer

Distribuera applikationer på olika plattformar

Sammanfattning och nästa steg

Krav

    Grundläggande förståelse för programmeringsbegrepp. Förtrogenhet med språket C#

Publik

    Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier