Kursplan

Introduktion till .NET MAUI och Cross-Platform Development

Avancerade databindnings- och manipulationstekniker

Arbeta med Databases och lokal lagring

Konsumerar RESTful API:er och Web Services

Implementering av plattformsspecifik kod och anpassade renderare

Förbättra användargränssnittet med anpassade kontroller och effekter

Prestandaoptimering och minne Management

Internationalisering och lokaliseringsstöd

Implementering av autentisering och auktorisering

Teststrategier och bästa praxis för flera plattformar

Kontinuerlig integration och distributionspipelines för .NET MAUI

Sammanfattning och nästa steg

Krav

    Kunskaper i C# programmeringsspråk En gedigen förståelse för objektorienterad programmering (OOP)-koncept. Bekantskap med .NET framework

Publik

    Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier