Kursplan

Införandet

 • Vad är design?
 • C mot Embedded C

Livscykeln för ett inbäddat program

 • Utvecklingsprocessen
 • Underhållsprocessen
 • Den förlängda livscykeln

Designa verktyg

 • Öppen källkod vs proprietär 
 • Kompilator, assemblers och linkers
 • Bibliotek
 • Felsökare
 • Simulatorer
 • Ides

Utmaningar med inbäddad design

 • Designbegränsningar för inbäddad databehandling
 • Kostnadsöverväganden
 • Prestanda och effektivitet
 • Effektförbrukning
 • Värmehantering

Definiera designen Goals

 • Håll det enkelt
 • Definiera funktionaliteten
 • Definiera programmets logik och struktur

Systemets tillförlitlighet

 • Inspektion och underhåll
 • Krav på drifttid
 • Punkter där fel uppstår

Kod Återanvändbarhet

 • Redundansfri design

Abstraktion av kod

 • Döljande av information
 • Kontextfria moduler

Modularisering av kod

 • Nedbrytning
 • Lös koppling
 • Stark sammanhållning
 • Acykliska beroenden

Underhåll av kod

 • Läsbarhet
 • Testbarhet
 • Konfigurerbarhet
 • Uppgraderingar av prestanda

Att tänka på när det gäller hårdvara

 • Scalable termisk designeffekt (TDP)
 • Integrerad grafik
 • Andra __________

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Grundläggande kunskap om inbyggda system
 • Embedded C erfarenhet av programmering
 • En förståelse för elektronikens grunder

Publik:

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier