Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Gerrit
 • Förstå Gerrit UI

Komma igång

 • Konfigurera Git
 • Skapa ett projekt
 • Skapa grenar och taggar
 • Hantera åtkomstkontroller
 • Ta bort ett projekt

Konfigurera användarinställningar

 • Namn och statuskonfiguration
 • Email och SSH-nyckelkonfiguration
 • Konfigurerar projektbevakningslista

Pushing Code till Gerrit

 • Trycker kod för granskning
 • Trycker på ett patchset

Använder Ändra skärm

 • Ändra skärmgenomgång
 • Kommentarer och godkännande
 • Att göra och genomföra förändringar
 • Trycker på ändringar till Gerrit
 • Återställer skickade ändringar
 • Att överge och återställa förändringar

Att lösa konflikter

 • Introduktion till rebase
 • Introduktion till cherry-plock

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande kunskap om Git

Publik

 • Programvaruingenjörer
 • Gerrit projektadministratörer
 • Alla som vill lära sig att använda Gerrit
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (9)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier