Kursplan

Introduktion

  • Vad är GitOps?
  • GitOps vs traditionell kontinuerlig leverans

Vikten av utvecklarerfarenhet

Installera och konfigurera Spinnaker och Terraform

Jämförelse av funktioner och arkitektur

Förstå Git-baserad utveckling

Hur Kubernetes-baserad infrastruktur och applikationer fungerar

Use Cases för GitOps

Konfigurera CI/CD Toolchain

Distribuera ett containeriserat applikationskluster

Hantera klustret

Övervakning av klustret

Distribuera ett kluster över många moln

Koordinering av team och implementeringsplaner

Hantera Scalaförmåga

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för begreppen molninfrastruktur.
  • En förståelse för mjukvaruutvecklingsprocessen (skapa, bygga, testa, distribuera, övervaka, etc.)

Publik

  • DevOps ingenjörer
  • Systemadministratörer
  • Systemarkitekter
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier