Kursplan

Vardagsarbete (centraliserat)

 • Engagerar sig
 • Bläddring
 • Taggning och förgrening
 • Sammanslagning
 • Gofjärrkontroll
 • Dela arbetet

Git-koncept

 • Git objekt
 • Distribuerade förråd
 • Författare och uppdragsgivare
 • Sammanslagning fungerar via e-post
 • Sammanfoga verk från andra förråd
 • Bläckfisk smälter samman

Vanor Migration Process

 • Mirroring Subversion
 • Arbeta med Git på ett centraliserat sätt
 • Byter till distribuerad modell
 • Exempel på migreringsprocesser (projekt med öppen källkod)

Git VVS och avancerade ämnen

 • Git-kommandon
 • Signaturer
 • Ignorerar och exkluderar

Migrera och överbrygga

 • Använder Git SVN klon
 • Arbeta med ett Subversion-förråd och Git-arbetskopia

Krav

Goda kunskaper i Subversion (SVN) krävs.

 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier