Kursplan

Visa översikt över projekt Management metoder

 • Agile Metoder
 • Vattenfall

Automatisk distribution via GIT

 • Produktionsförråd
 • Släpp gren
 • Använda taggar för releaser
 • Växla mellan utgåvor
 • Hantera underhållsrelease
 • Stora releaser

Documentation, Släpp ändringslogg

 • Använda arkivhistorik för att skapa ändringslogg
 • Använder tagbeskrivning för större release som sammanfattar förändringar
 • Aggregera mindre förändringar till större (närmare verksamheten)
 • Aggregerande åtaganden
 • Gruppering förbinder sig i logiska delar

Central Repo Push and Pull Strategier

 • Hålla centralförvaret rent
 • Skapa struktur för att aggregera och granska förändringar från utvecklare
 • Test- och iscensättningsmiljö

Software Architecture och komponenter

 • Hur man logiskt delar upp applikation och förvaret
 • Hur man hanterar bibliotek och delprojekt utvecklas av tredje part
 • Använda undermoduler för att automatisera uppgraderingar

Krav

Bekantskap med GIT rekommenderas.

Förståelse för livscykeln för mjukvaruutveckling, projektledningsmetoder och ramverk (som vattenfall och Agile) krävs.

 7 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (5)