Kursplan

Git översikt

 • Installerar Git
 • Kort historia om Git
 • Vad är Git?

Git-koncept

 • Fokus och design
 • Git-objekttyper
 • Git-datamodellen
 • Förgrening och sammanslagning
 • The Treeish
 • Git-katalogen
 • Arbetskatalog
 • Indexet
 • Icke-SCM användningar av Git

Git i praktiken

 • Konfigurera din profil
 • Skaffa ett Git Repository
 • Exempel på normala arbetsflöden
 • Logga - historiken för bekräftelse
 • Bläddra i Git
 • Git Diff
 • Förgrening
 • Enkel sammanslagning
 • Gömmar
 • Taggning
 • Exporterar Git
 • Exempel på distribuerade arbetsflöden
 • Dela arkiv
 • Hosted Repositories

Krav

Grundläggande kunskap om projektutveckling.

 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier