Kursplan

Introduktion

MinIO Objektlagring

 • Scalabilty
 • Cloud Native
 • Amazon S3-kompatibilitet

MinIO funktioner och arkitektur

 • Radera kodning
 • Kryptering
 • Kontinuerlig replikering
 • Gateway för flera moln

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera MinIO
 • Installera och konfigurera Hortonworks Data Platform
 • Installera och konfigurera Spark
 • Installera och konfigurera MinIO Client
 • Testar med MinIO Client

MinIO-server

 • Kör MinIO Server med raderingskod
 • Passerar enhetsplatser för att starta en distribuerad instans
 • Utöka en befintlig distribuerad installation
 • Kör exempelapplikationer
 • Säkra åtkomst med TLS
 • Lägger till slutpunkter
 • Aktiverar bucket-avisering
 • Migrerar konfigurations- och TLS-certifikat
 • Ställa in konfigurationer
 • Tar emot flera hyresgäster

MinIO klient

 • Kör MinIO Client
 • Lägga till en molntjänstlagring
 • Förstå MinIO klientkommandon
 • Lägger till skalalias

MinIO-distribution med Kubernetes

 • Skapa och uppdatera distribuerade MinIO-kluster med MinIO Operator
 • Använder Helm diagram
 • Distribuera med YAML-filer

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av skalskript

Publik

 • Molningenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier