Kursplan

Introduktion

MLOps Översikt

 • Vad är MLOps?
 • MLOps i Azure Machine Learning arkitektur

Förbereda miljön MLOps

 • Konfigurera Azure Machine Learning

Modellreproducerbarhet

 • Arbeta med Azure Machine Learning pipelines
 • Överbrygga Machine Learning processer med pipelines

Behållare och distribution

 • Förpackning av modeller i behållare
 • Utplacering av containrar
 • Validera modeller

Automatisering av operationer

 • Automatisera operationer med Azure Machine Learning och GitHub
 • Omskolning och testning av modeller
 • Rulla ut nya modeller

Gostyrning och kontroll

 • Skapa ett revisionsspår
 • Hantera och övervaka modeller

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av Azure Machine Learning

Publik

 • Dataforskare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier