Kursplan

Introduktion

Översikt över Microsoft Azure

 • Förstå Azure Tjänster och koncept
 • Översikt över Azure Portalen
 • Översikt över Azure SDK:er och verktyg

Översikt över Azure molntjänster

Översikt över Azure Networking

Översikt över Azure Lagring

Installera SDK

Bygga molnlösningar med Azure

Använda Cloud Emulator

Implementera din applikation på Azure

 • Använda portalen Azure Management
 • Ställer in för att publicera från Visual Studio

Använda Azure lagring

 • Använda lagringsemulatorn
 • Använda Storage Client API
 • Använda tabeller
 • Använda köer för att skicka meddelanden
 • Förstå Blob Storage

Arbeta med Azure SQL Database

 • Översikt över SQL Azure
 • Förbereder Databases
 • Lägger till leverantörsstöd för ASP.NET
 • Använder Entity Framework

Använda cachen

Använda servicebussen

Använd Access kontroll

Felsökning

Avslutande kommentarer

Krav

 • En grundläggande förståelse för cloud computing
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier