Kursplan

Hantera prenumerationer och resurser

 • Hantera Azure Prenumerationer
 • Access Management för Cloud Resources
 • Övervakning och diagnostik
 • Logganalys
 • Azure Resurshanterare
 • Azure Verktyg

Implementera och hantera lagring

 • Översikt över Azure Lagring
 • Lagringstjänster
 • Säkra och hantera lagring
 • Lagring och Accessing av data
 • Övervakning av lagring

Driftsättning och hantering av virtuella maskiner

 • Översikt över Azure Maskiner
 • Skapa virtuella maskiner
 • Distribuera virtuella maskinbilder
 • Konfigurera virtuella maskiner
 • Konfigurera tillgänglighet och utökningsbarhet
 • Hantera och övervaka virtuella maskiner

Konfigurera och hantera virtuella nätverk

 • Azure Virtuella nätverk
 • Azure DNS
 • Säkra virtuella nätverksresurser
 • Ansluta virtuella nätverk

Hantera identiteter

 • Hantera Azure Active Directory
 • Hantera Azure Active Directory-objekt
 • Implementera och hantera hybrididentiteter

Krav

 • En förståelse för cloud computing.
 • Erfarenhet av grundläggande nätverkande.
 • Säkerhetserfarenhet.

Publik

 • Serveradministratörer
 • IT-proffs
 • Ingenjörer
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier