Kursplan

Introduktion
Översikt över bots
Förstå Microsoft Bot Framework

 • Använda Bot Builder
 • Använda Bot Connector
 • Använda utvecklarportalen

Förståelse Azure Kognitiva tjänster
Gräver djupt i Bot Builder SDK för .NET

 • Använder Activities
 • Använda dialoger
 • Använder FormFlow
 • Hantera tillståndsdata

Designa bots med hjälp av botmönster

 • Designa en Task Automation Bot
 • Designa en kunskapsbasbot
 • Använda Bot to Web Pattern
 • Använda handoff till mänskligt mönster

Översikt över Azure Bot Service
Använda bottjänsten Azure för att utveckla din intelligenta bot

 • Konfigurera bottjänsten Azure
 • Använda en fördefinierad mall för att skapa din bot
 • Använda fliken Utveckla: Bygg din bot
 • Använda fliken Kanaler: Distribuera din bot till en kanal
 • Använda fliken Inställningar: Konfigurera din bots inställningar
 • Publicera din bot i botkatalogen
 • Testa din bot med testemulatorn
 • Hantera dina bots

Sammanfattning och felsökning
Avslutande kommentarer

Krav

 • En allmän förståelse för webbutvecklingskoncept
 • Grundläggande erfarenhet av programmering
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier