Kursplan

Införandet

 • Spark NLP jämfört med NLTK jämfört med spaCy
 • Översikt över Spark NLP funktioner och arkitektur

Komma igång

 • Krav för installation
 • Installera Spark NLP
 • Allmänna begrepp

Använda förtränade pipelines

 • Importera nödvändiga moduler
 • Standardannotatorer
 • Läsa in en pipelinemodell
 • Omvandla texter

Bygga NLP-pipelines

 • Förstå pipeline-API:et
 • Implementera NER-modeller
 • Välja inbäddningar
 • Använda ord-, menings- och universella inbäddningar

Klassificering och inferens

 • Användningsfall för dokumentklassificering
 • Modeller för attitydanalys
 • Träna en dokumentklassificerare
 • Använda andra ramverk för maskininlärning
 • Hantera NLP-modeller
 • Optimera modeller för slutsatsdragning med låg latens

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Bekantskap med Apache Spark
 • Python erfarenhet av programmering

Publik

 • Dataforskare
 • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier