Kursplan

Införandet

 • Översikt över Sparx Enterprise Architect (EA)
 • Utforska användargränssnittet och navigeringsverktygen

Business Arkitekturmodellering med Sparx EA

 • Skapa och sätta upp projekt
 • Använda modellering av affärsstrukturer
 • Använda olika diagram

Documentation och Communication

 • Skapa effektiv dokumentation inom Sparx EA
 • Generera rapporter och teknisk dokumentation
 • Collaboration Verktyg och kommunikationskanaler för berörda parter.
 • Tekniker för att kommunicera komplexa idéer till icke-tekniska målgrupper

Change Management och spårning

 • Använda ändringsspårning och versionskontroll
 • Strategier för teamsamarbete och integration med projektledningsverktyg
 • Bästa praxis för att säkerställa sömlöst arbetsflöde och ändringshantering

Avancerad användning av Sparx EA

 • Använda modellering med stereotyper och profiler
 • Utbyggbarhet och anpassning av Sparx EA
 • Automatisering av uppgifter och skripttekniker

Rekommenderade metoder och fallstudier

 • Utforska bästa praxis för att använda Sparx EA
 • Analysera verkliga användningsfall och scenarier
 • Rekommendationer om befintliga diagram och modellindelningstekniker

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande förståelse för programvaru- och systemdesignkoncept
 • Kunskaper om allmänna IT-begrepp

Publik

 • Programvaru- och systemkonstruktörer
 • IT-proffs
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier