Kursplan

Introduktion

Översikt över kablage för LAN och WAN

Förstå UTP-kablar

Använder UTP-kablar och verktyg

Förstå kabelsystemets färgkoder (568A, 568B)

Förstå de olika panelerna

HLR-föreskrifter

Kabelförberedelse och testning

Strukturerad kabelinstallation

Twisted Pair och kabelavslutning

Structured Cabling System Testmetoder

Testa garantiansökan

Strukturerad kablage för Cloud Datacenter Building

Best Practices för strukturerad kablage

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Grundläggande förståelse för kabelsystem

Publik

  • IT-personal
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Embedded Linux Systems Architecture

  35 timmar

Relaterade Kategorier