Kursplan

TensorFlow Översikt över servering

 • Vad är TensorFlow servering?
 • TensorFlow Betjänar arkitektur
 • Betjäna API och REST-klient-API

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Docker
 • Installera ModelServer med Docker

TensorFlow Snabbstart för server

 • Träna och exportera en TensorFlow-modell
 • Övervakning av lagringssystem
 • Läser in exporterad modell
 • Bygga en TensorFlow ModelServer

Avancerad konfiguration

 • Skriva en konfigurationsfil
 • Läsa in konfiguration av modellserver
 • Konfigurera modeller
 • Arbeta med övervakningskonfiguration

Testa programmet

 • Testa och köra servern

Felsöka programmet

 • Hantering av fel

TensorFlow Servera med Kubernetes

 • Körs i Docker-containrar
 • Distribuera betjänande kluster

Säkra programmet

 • Dölja data

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av TensorFlow
 • Erfarenhet av Linux-kommandoraden

Publik

 • Utvecklare
 • Dataforskare
  7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier