Kursplan

Övervakad inlärning: klassificering och regression

 • Avvägning mellan bias och varians
 • Logistisk regression som klassificerare
 • Mäta klassificerarens prestanda 
 • Stöd vektor maskiner
 • Neurala nätverk
 • Slumpmässiga skogar    

Oövervakad inlärning: klustring, avvikelsedetektering

 • Analys av huvudkomponent
 • autoencoders    

Avancerade arkitekturer för neurala nätverk

 • Faltningsneurala nätverk för bildanalys
 • Återkommande neurala nätverk för tidsstrukturerade data
 • Den långa korttidsminnescellen

Praktiska exempel på problem som AI kan lösa, t.ex.

 • Bildanalys
 • prognostisering av komplexa finansiella serier, t.ex. aktiekurser,
 • Komplex mönsterigenkänning
 • Behandling av naturligt språk
 • Rekommendationssystem    

Programvaruplattformar som används för AI-tillämpningar:

 • TensorFlow, Theano, Caffe och Keras
 • AI i stor skala med Apache Spark: Mlib    

Förstå begränsningar med AI-metoder: felsätt, kostnader och vanliga svårigheter

 • Överanpassning
 • Bias i observationsdata
 • Uppgifter saknas
 • Förgiftning av neurala nätverk

Krav

Det finns inga specifika krav som krävs för att gå denna kurs.

  28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier