Kursplan

Introduktion

Konfigurera TensorFlow Extended (TFX)

Översikt över TFX-funktioner och arkitektur

Förstå rörledningar och komponenter

Arbeta med TFX-komponenter

Inta data

Validerar data

Omvandla en datamängd

Analysera en modell

Funktionsteknik

Utbilda en modell

Orkestera en TFX-pipeline

Hantera metadata för ML Pipelines

Modellversionering med TensorFlow Servering

Distribuera en modell till produktion

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för DevOps-koncept
  • Utvecklingserfarenhet av maskininlärning
  • Python erfarenhet av programmering

Publik

  • Dataforskare
  • ML ingenjörer
  • Driftingenjörer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier