Kursplan

Introduktion

TensorFlow Översikt

 • Vad är TensorFlow?
 • TensorFlow funktioner

Vad är AI

 • Beräkningspsykologi
 • Beräkningsfilosofi

Machine Learning

 • Beräkningslärandeteori
 • Computer algoritmer för beräkningsupplevelse

Deep Learning

 • Artificiellt nervsystem
 • Djup inlärning kontra maskininlärning

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera TensorFlow

TensorFlow Snabbstart

 • Arbeta med noder
 • Använder Keras API

Spårning av bedrägerier

 • Läsa och skriva till data
 • Förbereder funktioner
 • Märkning av data
 • Normalisera data
 • Dela upp data i testdata och träningsdata
 • Formatera ingångsbilder

Förutsägelser och regressioner

 • Laddar en modell
 • Visualisera förutsägelser
 • Skapar regressioner

Klassificeringar

 • Bygga och sammanställa en klassificeringsmodell
 • Utbildning och testning av modellen

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Dataforskare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier