Big Data och dess Management process Träningskurs

Last updated

Kurskod

bigdataM

Varaktighet

14 timmar (vanligtvis 2 dag inklusive pauser)

Krav

There are no specific requirements needed to attend this course.

Översikt

Mål : Denna utbildning syftar till att hjälpa deltagarna att förstå varför Big Data förändrar våra liv och hur det förändrar hur företag ser oss som konsumenter. Faktum är att användare av big data i företag tycker att big data släpper ut en mängd information och insikter som innebär högre vinster, minskade kostnader och mindre risk. Nackdelen var emellertid frustration ibland när man lägger för mycket tonvikt på enskilda tekniker och inte tillräckligt fokuserade på pelarna i big data management.

Deltagare kommer att lära sig under denna kurs hur man hanterar big data med sina tre pelare för dataintegration, datastyring och datasäkerhet för att förvandla big data till verkligt affärsvärde. Olika övningar som utförs i en fallstudie av kundhantering hjälper deltagare att bättre förstå de underliggande processerna.

Kursplan


Introduction

 • Introducing Big Data : Evolutions over the years
 • The Characteristics of Big Data
 • Identifying Different Sources of Big Data
 • How Big Data Is Used in Business ?

 

The challenges of Big Data

 • Identifying the Challenges of Big Data : Current and Emerging Challenges
 • Why Businesses are Struggling with Big Data ?
 • State of Big Data Projects
 • Understanding the layers of big data architecture
 • The Big Data Management - Introduction
 • Defining capabilities of big data management
 • Overcoming obstacles with big data management

 

Building Blocks of an Efficient Big Data Management

 • The Big Data Laboratory versus Big Data Factory
 • Understanding the Three Pillars of Data Management
 • Data Integration
 • Data Governance
 • Data Security
 • Understanding functions of Big Data Management Processes
 • Competencies of the Big Data Team

 

Implementing Big Data Management

 • Implementing the Big Data Management
 • Identifying Big Data Tools
 • Leveraging the Right Tools
 • What are Commercial Tools built atop Open Source Projects ?
 • How to combine Integration, Governance and Security ?

 

Conclusion - Tips for Succeeding with Big Data Management

 • Use Cases to provide Business Value
 • Identifying Data Quality Issues Early
 • Aligning Your Vocabulary
 • Centralizing and Automating your Data Management
 • Leveraging Data Lakes
 • Collaborative Methods for Data Governance
 • Using a 360-Degree View on your Data and Relationships
 • How to work with Vendors to Accelerate Your Deployments ?

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

We also do Consultancy!

We work with leading clients across a wide range of technologies!

Reach out for Project | Staff Enhancement | System Audit Consulting

Relaterade Kategorier

Relaterade Kurser

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions