Kursplan

Introduktion

Översikt över cykeln CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)

Översikt över Bitbucket rörledningsfunktioner

Att välja en molnleverantör

Förbereder kodarkivet

Förbereder en ansökan

Bygga en CI/CD-pipeline

Välja en språkmall

Konfigurera pipeline

Trycker på en ändring i ditt arkiv

Anpassa Bitbucket Pipelines konfiguration

Integrering av ett arbetsflöde med verktyg och plattformar från tredje part

Övervakning av distribuerade applikationer

Felsökning Bitbucket Rörledningar

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för mjukvaruutveckling och distribution
  • Programming erfarenhet

Publik

  • Utvecklare
  • DevOps ingenjörer
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

  14 timmar

Relaterade Kategorier