Kursplan

1. Introduktion till facilitering, eller varför det är värt att använda brainstorm
2. Definiera kunder/användare med hjälp av personaliseringstekniker
3. Definiera problemet/utmaningen - situation kundens
4. Identifiering av affärsvärde i projektet - krav och acceptanskriterier
- skapa User Story Maps med hjälp av brainstorming-tekniker

 • identifiering, definition, nedbrytning och prioritering av krav - verktyg och tekniker, t.ex. Richard Lawrens, Elephant carpaccio exercise
 • verkstad:
  - Definiera krav - identifiera krav i formeln för användarberättelsen
  - Mätbarhet av krav och bestämning av effektivitet - Identifiering av acceptanskriterier för en användarberättelse
  - prioritering av krav utifrån projektbeställarens behov
  - Överföring av krav - hur vi säkerställer att vi förstår varandra - Överföra kundbehov för en transparent användarberättelse

5. Sammanfattning - retrospektiv "starta, stoppa, fortsätt"

 

Krav

 • Erfarenhet av att designa och/eller utveckla mjukvarulösningar för kunder

Publik

 • Utvecklare
 • IT-avdelningschefer
 • Projektledare, PM
 • Produktägare
 • Marketing avdelningsanställda
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier