Kursplan

Introduktion till kontinuerlig integration (CI)

Översikt över CI-verktyg för Java

Översikt över Jenkins

Installera och ställa in Jenkins och Git

Konfigurera CI i Jenkins

Arbeta med ett projekt i Jenkins

Översikt över ett Java projekt

Bygga CI Pipeline för Java

Använda VCS Trigger för ett Java projekt

Använda VSC Trigger för kod SQL i ett Java-projekt

Förstå Java Artefakter

Förstå CI Best Practices för Java

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Kunskap och erfarenhet av Java programmering

Publik

  • Utvecklare
  • IT-proffs
  • DevOps Ingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

14 timmar

Relaterade Kategorier