Kursplan

Introduktion till Enterprise Architecture

 • Vad är arkitektur
 • Enterprise Architecture (EA)
 • Varför behöver vi EA
 • IT Enterprise Architectvisst
 • Business Enterprise Architectvisst
 • Enterprise Architecture Beskrivning kontra EA-implementering

Enterprise Architecture metoder, ramar, koncept och paradigm

EA, Governance och Strategic Planning

 • Strategisk Management, Strategic Planning
 • OMG Business Motivationsmodell
 • Strategy Execution (EFQM)
 • Kvalitet Management(Six Sigma, TQM, ISO 9001)
 • IT Gostyrning
 • IT Service Delivery and Support (ITIL)
 • IT-implementering (CMM och CMMI)

Metoder och ramar

 • IEEE-standarder
 • Zachmans ramverk
 • OMG UAF (Unifed Architecture Framework)
 • MDA
 • SOA
 • Nato Architecture Framework, MoDAF, DoDAF, UPDM

Beskrivning Languages

 • IDEF
 • BPMN
 • Testbädd
 • SoaML
 • UML
 • Arkitekturbeskrivning Languages
 • Lämplighet för EA

Enterprise Architecture Modellering

 • Modelleringsprocess
 • Läsbarhet och användbarhet av modeller
 • Synpunkter och visualisering

Arkitekturanalys

 • Analystekniker
 • Kvantitativ analys
 • Funktionsanalys

Övrig

 • Arkitekturjustering
 • Verktygsstöd
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Embedded Linux Systems Architecture

  35 timmar

Relaterade Kategorier