Kursplan

Införandet

Översikt över Artificial Intelligence (AI)

 • Maskininlärning
 • Beräkningsintelligens

Förstå begreppen i Neural Networks

 • Generativa nätverk
 • Djupa neurala nätverk
 • Neurala nätverk för faltning

Förstå olika inlärningsmetoder

 • Övervakad inlärning
 • Oövervakad inlärning
 • Förstärkt inlärning
 • Semi-övervakad inlärning

Andra algoritmer för beräkningsintelligens

 • Luddiga system
 • Evolutionära algoritmer

Utforska metoder för optimering av artificiell intelligens

 • Att välja AI-metoder på ett effektivt sätt

Lär dig mer om stokastisk dynamik Programming

 • Förhållande till AI

Implementera mekatroniska applikationer med AI

 • Medicin
 • Rädda
 • Försvar
 • Branschagnostisk trend

Fallstudie: Den intelligenta robotbilen

Programming De viktigaste systemen i en robot

 • Planering av projektet

Implementera AI-funktioner

 • Searching och rörelsekontroll
 • Lokalisering och kartläggning
 • Spårning och kontroll

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande förståelse för datavetenskap och teknik

Publik

 • Ingenjörer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier