Kursplan

Introduktion

 • Fördelarna med att använda riktiga språk för infrastruktur som kod.

Översikt över Pulumis funktioner och arkitektur

 • CLI, runtime, bibliotek och värdtjänst
 • Förstå stackar
 • Hur Pulumi lagrar tillstånd och hanterar samtidighet

Installera Pulumi

 • Linux, MacOS och Windows
 • Installerar med script
 • Installerar manuellt

Skapa en applikation

 • Välja ett språk (JavaScript, TypeScript, Python, Go, .NET-språk, etc.)
 • Att välja en IDE och testramverk
 • Definiera infrastrukturen

Distribuera applikationen

 • Förstå arbetsflödet
 • Att välja en molnleverantör
 • Utplacering från CLI
 • Integrering med ett CI/CD-system
 • Granska ändringar

Collaboration

 • Goöver ditt teams konstruktionsprocess
 • Att sammanföra utvecklare och operatörer.

Hantera molnmiljön

 • Revision och säkring
 • Upprätthålla implementeringspolicyer
 • Hantera hemligheter

Bästa metoder

 • Organisera Pulumi-program
 • Återanvänder kod
 • Delningskod
 • Kodifiering av bästa praxis

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av mjukvaruutveckling och driftsättning

Publik

 • DevOps ingenjörer
 • Mjukvaruutvecklare
 • Molnarkitekter
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier