Kursplan

QA/CI

  Vad är QA? Vad är CI? Kostnaderna för mjukvaruutveckling, refaktorering och åtgärda fel Identifiera och förstå projektet Vinst för organisationen

DDD

  Mjukvaruutveckling baserad på affärskrav, antaganden DDD Problem i kommunikation IT-Business Domänmodell

Bästa metoder

  KISS-principen och DRY-kodningsstandarder Skapa återanvändbar kod genom OOP och designmönster Identifiera och minska cyklomatisk komplexitet

Mjukvarumått

  Vikt Metod per klass Svar för en klass Arvsdjup Träd Koppling mellan objekt Bristande sammanhållning av metoder Antal barn Cyklomatisk komplexitet Måttklass Modell Metrik Mått för användning

Software Testing

  Vad, när och hur testar man? Metoden för "white-box" och "black box" Testningens roll i agila metoder TDD endast en potentiell ökning av kostnaden för projektet Enhetstestning med JUnit (Java), PHPUnit (PHP) Beteendetester av JBehave ( Java), Behat och Mink (PHP) Funktionstester

Refaktorering

  Vad är refaktorering? Skuldteknologi Kodlukt Refaktorerande mönster

Documentation

  Dokumentationens roll i agila metoder Vad ska dokumenteras? Typer av dokumentation Dokumentation och agila metoder, eller så kan du ringa (Fungerande mjukvara över omfattande dokumentation)? Standard XMI Automatisk generering av dokumentation från Javadoc (Java), ApiGen (PHP)

Verktyg och miljö CI

  Verktyg och miljö CI PMD (Java), phpmd (PHP) CPD (Java), phpcpd (PHP) Lines Of Code Counter (Java), phploc (PHP) UCDetector (Java), phpdcd (PHP ) Jdepend (Java), phpdepend (PHP)
Jenkins Server för kontinuerlig integration
 • Agile och CI/QA
 • Planering och stegvis utveckling Omfamna förändring Korta stadier Tvärvetenskapligt team Extreme Programming, Code Review Individer och interaktioner över processer och verktyg

   Summering

  Diskussionsfrågor Hur börjar du implementeringsprocessen?

  Krav

  Kunskap om mjukvaruutvecklingsprocesser

   14 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Vittnesmål (3)

  Relaterade Kategorier