Apache Spark Training in Västmanland

Apache Spark Training in Västmanland

Lokala, instruktörsledda Live Apache Spark-kurser visar genom handson-träning hur Spark passar in i Big Data-ekosystemet och hur man använder Spark för dataanalys Apache Spark-träning finns som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Västmanland eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Västmanland Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Västerås
Lära Apache Spark på vårt träningsscenter på Västmanland. Läs mer

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Apache Spark underkategorier

Apache Spark Course Events - Västmanland

KodNamnVenueVaraktighetCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
hdpHortonworks Data Platform (HDP) for AdministratorsVästerås21 timmarmån, 2019-01-07 09:303710EUR / 4510EUR
introtostreamprocessingA Practical Introduction to Stream ProcessingVästerås21 timmarons, 2019-03-13 09:303710EUR / 4510EUR
magellanMagellan: Geospatial Analytics on SparkVästerås14 timmarons, 2019-03-13 09:302470EUR / 3070EUR
spmllibApache Spark MLlibVästerås35 timmarmån, 2019-03-18 09:306310EUR / 7510EUR
alluxioAlluxio: Unifying Disparate Storage SystemsVästerås7 timmarmån, 2019-03-25 09:301240EUR / 1640EUR
graphcomputingIntroduction to Graph ComputingVästerås28 timmartis, 2019-03-26 09:304950EUR / 5950EUR
sparkcloudApache Spark in the CloudVästerås21 timmartis, 2019-03-26 09:303710EUR / 4510EUR
sparkpythonPython and Spark for Big Data (PySpark)Västerås21 timmartis, 2019-03-26 09:303710EUR / 4510EUR
bigdataanahealthBig Data Analytics in HealthVästerås21 timmartis, 2019-04-02 09:303710EUR / 4510EUR
aitechArtificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLPVästerås21 timmarmån, 2019-06-03 09:302250EUR / 3050EUR
sparkdevSpark for DevelopersVästerås21 timmarons, 2019-06-12 09:305450EUR / 6250EUR
sparksqlApache Spark SQLVästerås7 timmartis, 2019-07-09 09:301240EUR / 1640EUR

Kursplaner från Apache Spark Västmanland

KodNamnVaraktighetÖversikt
sparkdevSpark for Developers21 timmarMÅL: Kursen introducerar Apache Spark Eleverna kommer att lära sig hur Spark passar in i Big Data-ekosystemet, och hur man använder Spark för dataanalys Kursen omfattar Spark-skal för interaktiv dataanalys, Spark internals, Spark APIs, Spark SQL, Spark streaming, och maskininlärning och graphX ÖPPEN: Utvecklare / Dataanalysatörer .
spmllibApache Spark MLlib35 timmarMLlib är Sparks maskininlärning (ML) bibliotek Dess mål är att göra praktisk maskininlärning skalbar och lätt Den består av gemensamma inlärningsalgoritmer och verktyg, inklusive klassificering, regression, gruppering, samarbetsfiltrering, dimensionalitetsminskning, samt primära optimeringsprinciper och API för högre pipeline Den delas i två paket: sparkmllib innehåller det ursprungliga API byggda ovanpå RDD gnistaml ger högre nivå API byggd på toppen av DataFrames för att bygga ML pipelines Publik Kursen riktar sig till ingenjörer och utvecklare som vill utnyttja ett inbyggt maskinbibliotek för Apache Spark .
aitechArtificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP21 timmarThis course is aimed at developers and data scientists who wish to understand and implement AI within their applications. Special focus is given to Data Analysis, Distributed AI and NLP.
hdpHortonworks Data Platform (HDP) for Administrators21 timmarHortonworks Data Platform är en open source Apache Hadoop supportplattform som ger en stabil grund för att utveckla stora datalösningar på Apache Hadoop ekosystem Den här instruktörsledda träningen introducerar Hortonworks och går deltagare genom utbyggnaden av Spark + Hadoop-lösningen Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Använd Hortonworks för att tillförlitligt driva Hadoop i stor skala Förena Hadops säkerhets-, styrnings- och operationsmöjligheter med Sparks smidiga analytiska arbetsflöden Använd Hortonworks för att undersöka, validera, certifiera och stödja var och en av komponenterna i ett Spark-projekt Bearbeta olika typer av data, inklusive strukturerad, ostrukturerad, inmotion och atrest Publik Hadoop administratörer Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
magellanMagellan: Geospatial Analytics on Spark14 timmarMagellan är en open source distribuerad exekveringsmotor för geospatial analytics på stora data Implementeras ovanpå Apache Spark, sträcker den Spark SQL och ger en relationell abstraktion för geospatial analytics Denna instruktörsledda, levande träning introducerar begrepp och metoder för att implementera geospacialanalys och går deltagare genom att skapa en prognosanalys med Magellan on Spark Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Effektivt fråga, analysera och ansluta geospatial dataset i skalan Implementera geospatial data i business intelligence och predictive analytics applikationer Använd rumslig kontext för att utöka kapaciteten hos mobila enheter, sensorer, loggar och bärbara datorer Publik Applikationsutvecklare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
alluxioAlluxio: Unifying Disparate Storage Systems7 timmarAlexio är ett open source virtuellt distribuerat lagringssystem som förenar olika lagringssystem och möjliggör att applikationer kan interagera med data vid minneshastighet Det används av företag som Intel, Baidu och Alibaba I den här instruktionsledda träningen lär deltagarna att lära sig hur man använder Alexio för att överbrygga olika beräkningsramar med lagringssystem och effektivt hantera data för multipetabyteskalan, eftersom de går igenom skapandet av en applikation med Alluxio Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Utveckla en ansökan med Alluxio Anslut stora datasystem och applikationer samtidigt som du behåller en namnrymd Effektivt extrahera värdet från stora data i vilket lagringsformat som helst Förbättra arbetsbelastningen Implementera och hantera Alluxio fristående eller grupperade Publik Datavetenskapare Utvecklare Systemadministratör Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
graphcomputingIntroduction to Graph Computing28 timmarEtt stort antal verkliga problem kan beskrivas när det gäller grafer Till exempel webbgrafen, det sociala nätverksdiagrammet, tågnätgrafen och språngrafiken Dessa grafer tenderar att vara extremt stora; bearbetar dem kräver en specialiserad uppsättning verktyg och processer dessa verktyg och processer kan kallas Graph Computing (även kallad Graph Analytics) I den här instruktörsledningen, direktutbildning, kommer deltagarna att lära sig om tekniska erbjudanden och implementeringsmetoder för behandling av grafdata Syftet är att identifiera realworld-objekt, deras egenskaper och relationer, sedan modellera dessa relationer och bearbeta dem som data med hjälp av en grafisk metod Vi börjar med en bred översikt och smala in på specifika verktyg när vi går igenom en serie fallstudier, handsonövningar och live-implementeringar Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Förstå hur grafdata är kvar och traverseras Välj den bästa ramen för en given uppgift (från grafdatabaser till batchbehandlingsramar) Implementera Hadoop, Spark, GraphX ​​och Pregel för att utföra grafkalkylering på flera maskiner parallellt Visa realworld stora dataproblem när det gäller grafer, processer och traverser Publik utvecklare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
sparkpythonPython and Spark for Big Data (PySpark)21 timmarPython är ett högkvalitets programmeringsspråk känt för sin tydliga syntax och kodläsbarhet Spark är en databehandlingsmotor som används för att fråga, analysera och omvandla stora data PySpark tillåter användare att gränssnitta Spark with Python I den här instruktionsledda träningen lär deltagarna hur man använder Python och Spark tillsammans för att analysera stora data när de arbetar med handsonövningar Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Lär dig hur du använder Spark with Python för att analysera stora data Arbeta med övningar som efterliknar verkliga världsförhållanden Använd olika verktyg och tekniker för stor dataanalys med PySpark Publik utvecklare IT-proffs Datavetenskapare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
sparksqlApache Spark SQL7 timmarSpark SQL är Apache Sparks modul för att arbeta med strukturerad och ostrukturerad data Spark SQL ger information om strukturen i data såväl som beräkningen som utförs Denna information kan användas för att utföra optimeringar Två vanliga användningsområden för Spark SQL är: att utföra SQL-frågor att läsa data från en befintlig Hive-installation I den här instruktionsledningen, direktutbildning (på plats eller fjärrkontroll) kommer deltagarna att lära sig att analysera olika typer av datasatser med hjälp av Spark SQL Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera Spark SQL Utför dataanalys med hjälp av Spark SQL Fråga dataset i olika format Visualisera data och sökresultat Publik Dataanalyser Datavetenskapare Datatekniker Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning anteckningar För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
introtostreamprocessingA Practical Introduction to Stream Processing21 timmarStream Processing avser realtidsbehandling av "data i rörelse", det vill säga att utföra beräkningar på data som den mottas Sådan data läses som kontinuerliga strömmar från datakällor, såsom sensorhändelser, användaraktivitet på webbplatsen, finansiella affärer, kreditkort swipes, klicka strömmar, etc Stream Processing ramverk kan läsa stora volymer av inkommande data och ge värdefulla insikter nästan omedelbart I den här instruktörsledningen, direktutbildning (på plats eller fjärrkontroll) lär deltagarna hur man installerar och integrerar olika Stream Processing-ramar med befintliga stora datalagringssystem och relaterade program och microservices Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera olika Stream Processing-ramar, som Spark Streaming och Kafka Streaming Förstå och välj den lämpligaste ramen för jobbet Processen av data kontinuerligt, samtidigt och på ett recordbyrecord sätt Integrera Stream Processing lösningar med befintliga databaser, datalager, data sjöar, etc Integrering av det mest lämpliga databehandlingsbiblioteket med företagsapplikationer och microservices Publik utvecklare Software arkitekter Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning anteckningar För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
bigdataanahealthBig Data Analytics in Health21 timmarStor dataanalys innefattar processen att undersöka stora mängder olika dataset för att upptäcka korrelationer, dolda mönster och andra användbara insikter Hälsindustrin har massiva mängder komplexa heterogena medicinska och kliniska data Att tillämpa stor dataanalys på hälsodata ger stor potential för att få insikter för att förbättra vården av hälsovård Dessa datamängder utgör dock stora utmaningar i analyser och praktiska tillämpningar i en klinisk miljö I den här instruktörsledningen, live training (remote), kommer deltagarna att lära sig att utföra stor dataanalys i hälsa, eftersom de går igenom en serie handson livelab övningar Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera stora dataanalysverktyg som Hadoop MapReduce och Spark Förstå egenskaper hos medicinska data Applicera stora datatekniker för att hantera medicinska data Studera stora datasystem och algoritmer i samband med hälsoprogram Publik utvecklare Datavetenskapare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
sparkcloudApache Spark in the Cloud21 timmarApache Spark's learning curve is slowly increasing at the begining, it needs a lot of effort to get the first return. This course aims to jump through the first tough part. After taking this course the participants will understand the basics of Apache Spark , they will clearly differentiate RDD from DataFrame, they will learn Python and Scala API, they will understand executors and tasks, etc. Also following the best practices, this course strongly focuses on cloud deployment, Databricks and AWS. The students will also understand the differences between AWS EMR and AWS Glue, one of the lastest Spark service of AWS.

AUDIENCE:

Data Engineer, DevOps, Data Scientist
Apache Spark kurser u Västmanland, Helg Apache Spark kurser i Västmanland, Kväll Apache Spark kurs i Västmanland, Apache Spark instructor-led in Västmanland, Apache Spark boot camp in Västmanland, Helg Apache Spark utbildning i Västmanland, kväll Apache Spark courses in Västmanland, Apache Spark on-site in Västmanland, Apache Spark privata kurser i Västmanland, Apache Spark tränare i Västmanland, Apache Spark one on one training in Västmanland, Apache Spark instruktör i Västmanland, Apache Spark instruktör-led in Västmanland,Apache Spark klasser i Västmanland, Apache Spark coaching i Västmanland

Rabatterade kurser

KursVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Docker for Developers and System AdministratorsGöteborgons, 2019-03-20 09:302430EUR / 3030EUR

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!