Kursplan

För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.

Krav

  • Kännedom om API:er och API-hantering

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Managing APIs with Red Hat 3Scale

14 timmar

Managing APIs with MuleSoft Anypoint Platform

14 timmar

MuleSoft Anypoint Platform Fundamentals

14 timmar

Developing Microservices on Google Cloud Apigee

21 timmar

Developing APIs using Google Cloud Apigee X

14 timmar

SwaggerHub for Developers

14 timmar

Swagger and the OpenAPI Specification

14 timmar

Kong API Gateway

14 timmar

API First Design

14 timmar

Managing API using Apigee Hybrid

14 timmar

API Security

7 timmar

Axway API Gateway for Developers and Administrators

7 timmar

IBM API Connect

21 timmar

OpenAI API

14 timmar

Designing RESTful APIs

14 timmar

Relaterade Kategorier