Kursplan

Introduktion

Översikt över API First Design

Fördelarna med ett API-första tillvägagångssätt

Brainstorming av produkten och dess krav

Identifiera och förstå API-intressenterna

Att sätta upp utvecklingsmiljön

Skapa ett API-kontrakt

Skapa en API Style Guide

Etablering av designstandarder för att säkerställa API-styrning Go

Automatisera nyckelprocesser (Documentation, validering, hån, versionshantering, etc.)

Skapa ytterligare API:er

Organisera och hantera en API-portfölj

Övervakning av API:er

Samarbetar med interna utvecklare

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av programmering av webbprogrammering

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Managing APIs with Red Hat 3Scale

14 timmar

Managing APIs with MuleSoft Anypoint Platform

14 timmar

MuleSoft Anypoint Platform Fundamentals

14 timmar

Developing Microservices on Google Cloud Apigee

21 timmar

Developing APIs using Google Cloud Apigee X

14 timmar

SwaggerHub for Developers

14 timmar

Swagger and the OpenAPI Specification

14 timmar

Kong API Gateway

14 timmar

Managing APIs with Akana

14 timmar

Managing API using Apigee Hybrid

14 timmar

API Security

7 timmar

Axway API Gateway for Developers and Administrators

7 timmar

IBM API Connect

21 timmar

OpenAI API

14 timmar

Designing RESTful APIs

14 timmar

Relaterade Kategorier