Kursplan

Introduktion till API Security

Förstå API-nycklar

Arbeta med API User Pool

Kontroll Access

Anpassa auktoriserare

Förstå AWS-organisationer

Använda metodförfrågningar

Använda integrationsförfrågningar

Stegvariabler

Konfigurera API Security

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Grundläggande förståelse för API

Publik

  • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier