Kursplan

  • Introduktion till Cloud Computing
  • Amazon EC2 och Amazon EBS
  • Amazon Storage Services: S3, RRS, CloudWatch
  • Skalning och lastfördelning i AWS
  • AWS VPC & Route 53
  • Identitet och Access Management tekniker (IAM) och Amazon Managed Relational Database (RDS)
  • Flera AWS-tjänster och hantering av resursernas livscykel
  • AWS arkitektur och design
  • Migrerar till Cloud & AWS Fallstudie

Krav

Alla som har en god förståelse för en programmeringsnivå på hög nivå kan gå med i detta program.

  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

AWS DevOps Engineers

  21 timmar

Relaterade Kategorier