Kursplan

  • Introduktion till Cloud Computing
  • Amazon EC2 och Amazon EBS
  • Amazon Storage Services: S3, RRS, CloudWatch
  • Skalning och lastfördelning i AWS
  • AWS VPC & Route 53
  • Identitet och Access Management tekniker (IAM) och Amazon Managed Relational Database (RDS)
  • Flera AWS-tjänster och hantering av resursernas livscykel
  • AWS arkitektur och design
  • Migrerar till Cloud & AWS Fallstudie

Krav

Alla som har en god förståelse för en programmeringsnivå på hög nivå kan gå med i detta program.

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier