Kursplan

Introduktion

 • Översikt över CI/CD kärnkoncept och fördelar
 • Förstå CI-tjänster (Travis-CI, CircleCI, Semaphore, etc.)

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Konfigurera Github-förråd
 • Integrering av Travis-CI med Github

Bygga ett Python paket

 • Skapa en applikationslogik
 • Packa koden lokalt

Automatisera paketdistribution

 • Lägger till PyPI-token till Travis-CI
 • Skapa och definiera CI/CD pipeline
 • Aktivera beroenden
 • Köra och testa koden
 • Publicerar paketet Python

Distribuera containeriserade applikationer

 • Skapa en Python webbapp
 • Containerizing applikationen
 • Implementera appen med Docker
 • Automatisera distributionen med Heroku

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av Git eller Github
 • Python erfarenhet av programmering

Publik

 • Utvecklare
 • DevOps ingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier