Kursplan

Introduktion

Översikt över Agile Utveckling och dess fördelar

 • Fortsatt integration
 • Kontinuerlig leverans
 • Kontinuerlig distribution

Fördelar med att använda kontinuerlig integration

Översikt över kodskap

 • Kontinuerliga integrationsfunktioner
 • Kodsäkerhet

Komma igång med Codeship

 • Registrera dig med Codeship
 • Skapa ett nytt projekt
 • Ansluta din källkodshanterare

Implementering av kontinuerlig integration

 • Konfigurera kodskap för enhetstester
 • Definiera pipelines för testning

Konfigurera distribution

 • Kontinuerlig leverans
 • Definiera distributionspipelines
 • Testar avtryckaren

Konfigurera aviseringar

Sammanfattning och felsökning

Avslutande kommentarer

Krav

 • Grundläggande erfarenhet av programmering
 • Kännedom om Agile Utveckling
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

  14 timmar

Relaterade Kategorier