Kursplan

Introduktion

  • Varför neural maskinöversättning?

Översikt över projektet Torch

Installation och installation

Förbearbetning av dina data

Utbildning av modellen

Översätter

Använda förutbildade modeller

Arbeta med Lua skript

Använda tillägg

Felsökning

Gå med i gemenskapen

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Viss programmeringserfarenhet är till hjälp.
  • Erfarenhet av att använda kommandoraden.
  • Grundläggande förståelse för maskinöversättningskoncept.

Publik

  • Lokaliseringsspecialister med teknisk bakgrund
  • Globala innehållshanterare
  • Lokaliseringsingenjörer
  • Mjukvaruutvecklare med ansvar för implementering av globala innehållslösningar
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Advanced Stable Diffusion: Deep Learning for Text-to-Image Generation

21 timmar

Introduction to Stable Diffusion for Text-to-Image Generation

21 timmar

AlphaFold

7 timmar

TensorFlow Lite for Embedded Linux

21 timmar

TensorFlow Lite for Android

21 timmar

TensorFlow Lite for iOS

21 timmar

Tensorflow Lite for Microcontrollers

21 timmar

Deep Learning Neural Networks with Chainer

14 timmar

Distributed Deep Learning with Horovod

7 timmar

Accelerating Deep Learning with FPGA and OpenVINO

35 timmar

Building Deep Learning Models with Apache MXNet

21 timmar

Deep Learning with Keras

21 timmar

Advanced Deep Learning with Keras and Python

14 timmar

Deep Learning for Self Driving Cars

21 timmar

Torch for Machine and Deep Learning

21 timmar

Relaterade Kategorier